Změny u životního pojištění pro rok 2015

Životní pojištění má své nezastupitelné místo ve Vašich rodinných financích. Kvalitně nastavená smlouva životního pojištění přináší jistotu, že v případě dlouhodobé nemoci, invalidity nebo úrazu nezůstanete bez financí. Při určitém nastavení smlouvy může přinášet i finanční přilepšení k důchodu, které stát podporuje možností snížení Vašeho daňového základu již nyní a tím úspory na daních. Od 1.1. 2015 dochází v této oblasti k několika důležitým změnám. 

Uplatňujete daňový odpočet?

Stát podporuje zodpovědné chování, tedy i uzavření smlouvy o životním pojištění. Zaplacené příspěvky na životním pojištění během roku snižují daňovou povinnost. Při měsíční úložce na životním pojištění 1 000 Kč a více se sníží daňový základ za celý rok o 12 000 Kč, což znamená daňovou úsporu 1 800 Kč (12 000 Kč x 15 %). Daňový odpočet u životního pojištění tak zvyšuje atraktivitu životního pojištění.

Pro možnost uplatnění daňového odpočtu platí, že:
- smlouva o životním pojištění musí být uzavřena minimálně na 5 let a do dosažení 60 let
- ve smlouvě musí být sjednáno pojištění pro případ smrti nebo dožití.
- nově (od roku 2015) smlouva nesmí umožňovat průběžné výběry z kapitálové hodnoty
(v praxi to znamená, že u většiny pojišťoven existuje daňová (=bez možnosti výběrů) a nedaňová (=s možností výběrů) varianta smlouvy životního pojištění)

V přiložené tabulce máme uvedenu roční daňovou úsporu v závislosti na měsíční platbě na smlouvu.
 
Měsíční platba na smlouvu Snížení základu daně za rok Daňová úspora
400 Kč 4 800 Kč 720 Kč
600 Kč 7 200 Kč 1 080 Kč
800 Kč 9 600 Kč 1 440 Kč
1 000 Kč 12 000 Kč 1 800 Kč

Jak se snižuje daň?

Zaplacené příspěvky na životním pojištění nesnižují daňovou povinnost během kalendářního roku, ale vždy až za celý rok. V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem se sníží základ daně právě o zaplacené příspěvky během roku. Pojišťovny zasílají vždy začátkem následujícího roku potvrzení o zaplacených příspěvcích na životním pojištění za uplynulý rok. Toto potvrzení je následně nedílnou součástí daňového přiznání nebo ročního zúčtování mezd. Zaměstnancům tak vznikne následně daňový přeplatek, který je jim zúčtován zaměstnavatelem v následující výplatě.
OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) uplatní daňový odpočet v daňovém přiznání a sníží si tak daňový základ. 


Pozor na předčasné ukončení smlouvy...

Při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění bude od roku 2015 nutné zpětně dodanit daňové odpočty za 10 let zpětně. A to včetně případných příspěvků zaměstnavatele. Předčasné zrušení smlouvy o životním pojištění bude tedy nevýhodné. Při předčasném zrušení během roku bude nutné počítat s citelně vyšší daňovou povinností v daném roce a bude vhodné konzultovat rozhodnutí nejdříve s finančním poradcem, který může navrhnout různé postupy.

Budu si moci ze smlouvy vybírat? 

Zatímco do konce roku 2014 bylo možné ze smlouvy o životním pojištění čerpat peníze již v průběhu trvání smlouvy formou průběžného výběru (tzv. kapitálovou hodnotu) bez ztráty možnosti uplatňovat daňové odpočty, tak od roku 2015 již není tento postup možný, pokud uplatňujete daňové odpočty.

Peníze bude možné ze smlouvy čerpat až v 60 letech.
Klientům, kteří by chtěli své peníze ze smlouvy čerpat dříve, můžeme změnit smlouvu na nedaňovou variantu. Pak by si ale nemohli na této smlouvě nadále uplatňovat daňové odpočty. Pokud by nechtěli zpětně dodanit dříve uplatněné daňové odpočty, nemohli by ani tuto smlouvu předčasně zrušit.


Přispíval Vám na smlouvu Váš zaměstnavatel?

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je oblíbeným a rozšířeným firemním benefitem. Do ročního příspěvku v souhrnné výši 30 000 Kč na životní pojištění, penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření neodvádí zaměstnanec nic na dani z příjmu fyzických osob ani povinné sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel z ročního příspěvku do limitu neplatí povinné zdravotní a sociální pojištění. 
A protože dodnes bylo možné si průběžně ze smlouvy životního pojištění i vybírat, využívali tuto skulinku v zákoně některé firmy jako "optimalizaci" mzdových nákladů a zaměstnanci část své mzdy dostávali tzv. "přes pojišťovnu". No a tomu je konec. Od roku 2015 budou už tyto příspěvky sloužit skutečně až na důchod.
 

Zdá se Vám to vše složité? Rádi Vám poradíme ve Vaší konkrétní situaci.

Kvalitní životní pojištění by měl mít uzavřeno každý živitel rodiny. Dobrá smlouva o životním pojištění je správným finančním rozhodnutím, ale důkladná konzultace se specialistou je pro správné nastavení Vašich finančních smluv nutností. 

Oblastí životní pojištění se profesionálně věnujeme již 20 let. Zastupujeme takřka všechny významné pojišťovny a rádi Vám poradíme.  

Zpět na novinky