Znovuzavedení finančních postihů pro nepojištěná vozidla

17.1.2018

S Novým rokem často dochází ke změně zákonů - na jednu důležitou změnu pro všechny motoristy bychom Vás proto rádi upozornili. Česká kancelář pojistitelů (dále ČKP) koncem loňského roku 2017 oznámila, že po třech letech znovu zavede vybírání “pokut” za nepojištěná vozidla. Co to znamená prakticky a co to je ta ČKP?

ČKP byla zřízena zákonem a jejími členy jsou všechny pojišťovny nabízející v ČR Povinné ručení. Spravuje také garanční fond, ze kterého se hradí škody způsobené nepojištěnými nebo neznámými řidiči. 

Pojišťovny mají ze zákona povinnost informovat o vzniku nebo zániku povinného ručení do 1 měsíce. V případě, že dojde k zániku a nová smlouva nebude navazovat, nebo nevznikne vůbec, do dvou měsíců ČKP vyzve k zaplacení příspěvku za nepojištěné vozidlo.  Narozdíl od předchozího období je nyní čekací lhůta - doba, po kterou je možné příspěvek začít vymáhat - 1 rok. Dříve tomu bylo 3 roky.

Sazbu příspěvku určuje vyhláška Ministerstva financí ČR podle druhu vozidla. Sazba bude vyšší než běžné pojistné, ale bude ho kopírovat. Pro běžná vozidla se sazba pohybuje od 65 - 100 Kč na den. Ale pozor, příspěvek nenahrazuje pojistné!  V případě, že dojde k nehodě a tedy i ke škodě, klient zaplatí 1/3 z celkového nároku max. 300. tis. Kč.

Podle údajů ČKP je v ČR 130 tis. nepojištěných vozidel, které zhruba způsobí 2,5 tisíc nehod ročně.

Doporučujeme důkladnou kontrolu svých smluv, v případě nepojištění bude ČKP rozesílát první výzvy v březnu 2018. Pokud takovou výzvu obdržíte neprávem, je možné doložit ČKP okolnosti vylučujicí vznik nároku na příspěvek (např. kopie platné pojistné smlouvy, Zelenou kartu, kopii kupní smlouvy..)

Také doporučujeme všem motoristům, kteří nechtějí vozidlo užívat aby odevzdali značky do depozitu a vozidlo odstranili z komunikace. Pak pojištění ani příspěvek do garančního fondu není nutné hradit.

Nevíte si rady? Potřebujete to raději zkonzultovat?


Zpět na novinky