Podpojištěná nemovitost = ztráta peněz

18.9.2019
Dejte si pozor na podpojištěnou nemovitost. V případě pojistné události vám pojišťovna vyplatí méně peněz.

Podpojištěná nemovitost znamená, budete-li mít např. pojištěn rodinný dům (byt) v hodnotě 3 000 000 Kč a během následujících 10 let ho zrekonstruujete, cena stoupne o dalších 30 % na hodnotu 3 900 000 Kč. Pokud si neupravíte pojistku (zvýšíte pojistnou hodnotu), budete mít dům podpojištěný. V případě, že dojde k pojistné události, pojišťovna bude plnit z nižší částky, než je skutečná hodnota nemovitosti v době pojistné události. To znamená, že výše škody bude poměrově krácena a vy dostanete méně peněz.

Pokud si tedy pojistku v průběhu let neupravíte, bude se část hodnoty domu, která je nepojištěná, postupně zvětšovat s tím, jak bude růst hodnota nemovitosti.

               Snimek-obrazovky-2019-09-19-v 9-02-26.png

Nechte si překontrolovat, zda nemáte podpojištěný majetek. Zavolejte a dohodněte si schůzku.

Toto je obchodní sdělení společnosti MBG BONUSIA, a.s. Zpět na novinky