Jak si snížit svoji daňovou povinnost za rok 2016

Poslední termín zúčtování loňského roku se blíží. Pokud i vy patříte mezi ekonomicky aktivní osoby, které mají povinnost odevzdávat daňové přiznání, máme pro Vás několik tipů, kterými si můžete snížit svou daňovou povinnost. Máte děti? Platíte si penzijní nebo životní pojištění? Máte úvěr nebo chodíte darovat krev? Právě to jsou položky, která Vám vypočtenou daň můžou výrazně snížit.

                                                  ZUK41ee08_dane4-(1).jpg


Každý poplatník ze svého základu daně (příjmy - výdaje) odvádí 15 % daň.

Ještě než daň vypočtete, můžete si základ daně snížit o odčitatelné položky.
 • Úroky z hypotéky či stavebního spoření až do výše 300 tis. Kč. Nejedná se o splátky ale pouze úroky. Potvrzení o zaplacených úrocích Vám vydá banka či stavební spořitelna.
 • Penzijní připojištění až do výše 12 tis. Kč. Odčitatelnou položkou se penzijní připojištění stává ale pouze tehdy zaplatíte-li částku nad 12 tis. Kč. Pro nejefektivnější uplatnění slevy byste ročně museli zaplatit 24. tis. Kč. Sleva se nevztahuje na příspěvky zaměstnavatele.
 • Životní pojištění také do výše 12 tis. Kč. Předpokladem pro odpočet je ale nastavení smlouvy do 60 let s minimální pojistnou dobou 5 let. Smlouva také nesmí umožňovat mimořádné výběry. Potvrzení o výši odčitatelné položky Vám doloží životní pojišťovna, u které jej máte sjednáno.
 • Výdaje na vzdělání při absolvování kurzu, který je zakončen zkouškou s certifikátem. Neuplatňuje se autoškola ani pravidelné poplatky za studium. Pokud jste nějakou zkoušku absolvovali můžete si základ daně snížit o 10. tis. Kč.
 • Dary a dárci - dárci krve mohou za každý odběr uplatit 2 tis. Kč. Pokud jste se rozhodli obdarovat zvířecí útulek, zdravotnímu zařízení nebo školskému zařízení můžete si uplatit min. 1 tis. Kč nebo 2 % svého základu daně. Max. 15 % původního základu daně.
 • Ztráta z předchozích let je možná pouze pro osoby s daňovou evidencí. Neboť s paušálem se do mínusu nedostanete. Pokud jste ve ztrátě - i tak je nutné odevzdat daňové příznání -  dalších 5 let si můžete o tuto ztrátu ponížit daň.

Nyní máte základ daně, který jste si ponížili o odčitatelné položky. Z toho základu se vypočte 15 % daň. A tu dále můžeme ponížit tentokrát slevami na dani.
 • Základní slevou je sleva na poplatníka ve výši 24.840 Kč a je pro všechny v plné výši bez ohledu na délku podníkání v roce 2016.
 • Sleva na dítě mohou uplatit osoby vedoucí daňovou evidenci a to ve výši 13.404 Kč na první dítě. 15.804 na druhé dítě a 17.004 na každé další dítě pokud je jeho příjem větší než 59.400 Kč. Daňové zvýhodnění má formu slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinaci.
 • Sleva na manžela nebo manželku pokud sdílí společnou domácnost a jejich příjem nepřesáhl 68 tis. Kč. Výše slevy je 24 840 Kč.
 • Invalidita I. a II. stupně - částka 2.520 Kč a III. stupně 5.040 Kč.
 • Student max. 4.020 Kč za rok.
 • Školkovné ve výši 9.900 Kč.

A pokud jste již daňové přiznání odevzdali, nebo jste zaměstnaní a zapoměli jste doložit ať už výpis z pojišťovny o platbě životního zajištění nebo úroky z úvěru, je možné podat opravné daňové přiznání. 

TIP: Mimořádná sleva pro podnikatele za  první rok, kdy poprvé zaevidoval tržbu. Sleva činí 5 tis. Kč, nejvýše však do kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a slevy na poplatníka. Poplatník si nemůže účtovat vratku z této slevy. Sleva se vztahuje pouze na fyzické osoby. 

Potřebujete poradit s Vašimi financemi?

Zpět na novinky