Spolupráce pro celý život

Spolupráce pro celý život

Věříme tomu, že dlouhodobé vztahy jsou lepší než krátkozraká touha po rychlém úspěchu.

Z finančního poradenství se stává agresivní a často bezohledný prodej produktů. Pro mnohé “poradce” je podpisem smlouvy obchod uzavřen a zájem končí.

Pro nás však začíná dlouholetá cesta založená na rostoucí důvěře a porozumění. Pro klienty během ní vyhledáváme smysluplné řešení jejich skutečných potřeb a zajišťujeme celoživotní servis.

 

Jak? Především lidsky

Neschováváme se za odborné termíny, mluvíme stejnou řečí, jako naši klienti. Věříme tomu, že skutečná odbornost vítězí nad formálností a přetvářkou.

Jak? Především lidsky
 
Rosteme společně

Rosteme společně

Jsme hrdí na to, že naši spolupracovníci ve své práci vidí smysl. S mnohými spolupracujeme již od roku 1995.

Jsme nejen partnery, ale i vzájemnou inspirací. Navzájem si pomáháme ve společném růstu, díky němuž jsme měli možnost pomoci již více než 101.000 klientům v České republice.

2013
BONUSIA
2013
Licence investičního zprostředkovatele.
2005
Licence ČNB (pojišťovací agent)
2002
Profesionální obchodní služba
2001
Rozšiřování produktové nabídky pro kompletní finanční poradenství
2000
Vznik společnosti MBG Czech s právní formou a.s.
1996
Rozšíření produktového portfolia o další partnery, prodej stavebního spoření a penzijních fondů
1995
Založení firmy MBG – sdružení podnikatelů, prodej kapitálového životního pojištění