DPS vs.penzijní připojištění

"Penzijko" patří v Česku již mezi standardní měsíční výdaje. Průměrná částka, která je odkládána, se pohybuje okolo 500 až 600 Kč. Pro nejnižší státní příspěvek ve výši 90 Kč stačí platba účastníka ve výši 300 Kč. Pro nejvyšší státní příspěvek ve výši 230 Kč platba 1.000 Kč. V čem se ale liší starší penzijní připojištění od novějšího doplňkového penzijního spoření?

Produkt penzijní připojištění měli možnost klienti sjednat do 30.11.2012.  V případě, že máte doma smlouvu do tohoto data, můžete využít možnosti výběru svých vlastních příspěvku po 15 letech trvání smlouvy ve výši 50 % (tzn. výsluhová penze) a smlouva pokračuje se státními příspěvky až do dovršení 60 let.  Tyto smlouvy se vyznačují i tzv. garancí nezáporného zhodnocení.
zivnostnici.jpg

Od 1.12.2012 již nebylo možné tyto smlouvy sjednat a v případě, že jste se rozhodli spořit si na penzi, tak pouze přes doplňkové penzijní spoření. Narozdíl od původních smluv nelze vybrat polovinu svých prostředků, ale dochází k mnohem vyššímu potencionálnímu zhodnocení a určitou variantou k dřívejší výsluhové penzi je předdůchod.

Penzijní produkty jsou u většiny klientů sjednány na 20, 30 není výjimkou ani na 40 let. Jedná se o dlouhodobý horizont. Proto klienti nového DPS mají výhodu, protože si mohli volit vlastní investiční strategii a jejich peníze se jim tak na tak dlouhém horizontu mají možnost zhodnotit. Zájemci o produkt si vybírají mezi investičními strategiemi konzervativními až po dynamické.

Rozdíl mezi těmito dvěma, na první pohled stejnými produkty (stejné příspěvky státu, stejné penzijní společnosti), ve výsledku může činit několik tisíc i statisíce korun.

Příklad:
Klientka narozena 6.7.1989 si přispívá na penzi 300 Kč. Státní podpora na tuto částku činí 90 Kč. Roční daňová úleva z příspěvku není využita. Nastaveno do 60 let věku klientky. V příkladu je rozdíl půl roku, protože kalkulačka DPS počítá s datem narození, zatímco kalkulátor penzijního připojištění počítá na celé roky. Jedná se o rozdíl 4 měsíců (což je zanedbatelné).

Penzijní systém DPS dynamická strategie (5 %) PP účastnický fond (1%)
Příspěvky klienta 116 400 Kč 115 200 Kč
Státní příspěvky 34 920 Kč 34 560 Kč
Zhodnocení 313 156 Kč 26 594 Kč
Celkem naspořená částka 464 476 Kč 176 354 Kč
Rozdíl 288 122 Kč (ve prospěch DPS)

 

Proč tomu tak je?

Transformované fondy právě díky garanci nezáporného zhodnocení mají velmi omezené možnosti investování. Nedochází tak téměř k žádnému zhodnocení. Za rok 2016 pouze 3 penzijní společnosti ALLIANZ, ČESKÁ POJIŠŤOVNA A AXA překonaly mírně inflaci.

Kdybyste měli možnost si volit, jak naložíte se svými finančními prostředky na 20 let, kam byste je vložili? Nechali na běžném účtu, aby kráčely s inflací, nebo byste hledali jiné řešení?

Pokud byste se rozhodli, že chcete své peníze na penzi nechat vydělat, jedinou možností je převod z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření, které funguje téměř totožně, ale liší se právě zhodnocením.

Co se pro Vás změní? Ztratíte možnost výběru po 15 letech. U některých penzijních společností neztratíte ani tzv. “Garanci”. Vaše peníze mohou více vydělávat a i v novém doplňkovém penzijním spoření mohou být garantované.  Nezmění se pro Vás ani penzijní společnost, pouze vznikne nová smlouva s jinými platebními údaji u Vaši stávající penzijní společnosti.

V květnu penzijní společnosti zasílaly dopisy o stavu účtu a zhodnocení. Nelíbí se Vám, že Vaše penzijní připojištění vydělává  pouze na inflaci? Chcete probrat ten svůj výpis? Poradit se?


Zpět na novinky